Máy tạo không khí của PEAK sẽ tạo ra nguồn cung cấp tối đa 30 lpm cho quá trình phân tích của bạn

Nếu phòng thí nghiệm của bạn có yêu cầu về không khí, chúng tôi có thể trợ giúp. Chúng tôi có đầy đủ các giải pháp không khí bao gồm máy tạo không khí bằng không, máy tạo không khí cực không và máy tạo khí hiệu chuẩn (không khí CO2) để sử dụng với các ứng dụng như phân tích GC, TOC và CO2. Chúng tôi cũng có thể cung cấp máy nén khí Chính xác để sử dụng với máy tạo khí Nitơ và không khí Chính xác của chúng tôi.

Máy tạo không khí Zero của chúng tôi loại bỏ hydrocacbon thông qua quá trình xúc tác oxy hóa để đảm bảo nó chỉ chứa ít hơn 0,1 phần triệu (PPM) tổng số hydrocacbon.

Showing 1–8 of 14 results