PEAK Scientific là nhà sản xuất máy phát nitơ hàng đầu thế giới chuyên cung cấp và hỗ trợ máy phát khí cấp phòng thí nghiệm trên toàn cầu. PEAK cung cấp các giải pháp có độ tin cậy cao và mạnh mẽ, được xác nhận bởi các nhà sản xuất dụng cụ hàng đầu thế giới, cho nhiều ứng dụng trong phòng thí nghiệm, bao gồm LC-MS (Sắc ký lỏng – Khối phổ) và GC (Sắc ký khí).

Cam kết của chúng tôi là cung cấp cho phòng thí nghiệm của bạn một giải pháp tạo khí đáng tin cậy mang lại giá trị lâu dài. Chúng tôi đạt được điều này thông qua thiết kế sản phẩm đặc biệt và hỗ trợ trực tiếp tại chỗ trên toàn cầu chưa từng có trong ngành của chúng tôi.

Showing all 2 results