Zero air là không khí đã được lọc với nồng độ các hydrocacbon bé hơn 0,1 ppm. Là khí được sử dụng cho các hệ thống phân tích sắc kí khí (GC) và phân tích tổng hàm lượng cacbon hữu cơ (TOC). Dòng sản phẩm Peak cho phòng thí nghiệm có các model máy sinh khí zero air hiệu quả cao với độ tinh khiết tuyệt vời.

Cung cấp khí có lưu lượng 3000 Nml/phút với hàm lượng hydrocacbon < 0.1 ppm và CO2 < 1 ppm.

Máy tạo không khí của PEAK sẽ tạo ra nguồn cung cấp tối đa 30 lpm cho quá trình phân tích của bạn

Nếu phòng thí nghiệm của bạn có yêu cầu về không khí tiêu chuẩn, Peak cung cấp các giải pháp phù hợp. Chúng tôi có đầy đủ các giải pháp không khí bao gồm máy tạo khí zero air, máy tạo không khí cực không và máy tạo khí hiệu chuẩn (không khí CO2) để sử dụng với các ứng dụng như phân tích GC, TOC và CO2. Chúng tôi cũng có thể cung cấp máy nén khí Chính xác để sử dụng với máy tạo khí Nitơ và không khí Chính xác của chúng tôi.

Máy tạo không khí Zero của chúng tôi loại bỏ hydrocacbon thông qua quá trình xúc tác oxy hóa để đảm bảo nó chỉ chứa ít hơn 0,1 phần triệu (PPM) tổng số hydrocacbon.

Showing 1–8 of 14 results