ĐƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẶC BIỆT ĐỂ SỬ DỤNG VỚI BIOGAS
Được phát triển đặc biệt để sử dụng với khí sinh học, dòng máy thổi khí sinh học AERZEN GM đảm bảo hiệu suất và hiệu suất tối đa. Có sẵn trong một loạt các kích thước khác nhau. Ngoài ra, nó tuân thủ chỉ thị ATEX 94/9 / EC, Tiêu chuẩn cho Máy nén và Bơm chân không (EN 1012-3) và các quy định của DVGW, tất cả chúng đều có thể được sử dụng trong các khu vực chống cháy nổ I và II.

Showing the single result