DÀNH CHO KHÍ NÉN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG LỚN, XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ NHIỀU HƠN THẾ NỮA.
Vận chuyển bằng khí nén đối với hàng rời và xử lý nước thải là những lĩnh vực ứng dụng chính của máy thổi chuyển tích cực. AERZEN cung cấp các giải pháp được thiết kế riêng trong lĩnh vực này cho áp suất dương lên đến 1.000 mbar và áp suất âm lên đến -500 mbar hoặc -800 mbar trong thiết kế đặc biệt. Tiêu chuẩn hiệu suất cao, máy thổi nhỏ gọn và đặc biệt, phù hợp với các ứng dụng đa dạng nhất và các yêu cầu riêng của khách hàng. Luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Như chức năng của họ là kinh tế.

Showing all 5 results