LOẠI CÔNG NGHỆ

MÁY THỔI KHẮC PHỤC TÍCH CỰC

THIẾT KẾ

ÁP SUẤT TÍCH CỰC, ÁP SUẤT TIÊU CỰC

LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY

30 đến 15.000 m3 / h

TRUNG BÌNH

KHÔNG KHÍ, KHÍ TRUNG GIAN

CHUYỂN ĐỔI

DẦU MIỄN PHÍ