LOẠI CÔNG NGHỆ

MÁY THỔI KHẮC PHỤC TÍCH CỰC

LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY

100 đến 50.000 m3 / h

TRUNG BÌNH

KHÍ QUYỂN, KHÍ TRUNG GIAN, KHÍ QUÁ TRÌNH, KHÍ HẤP DẪN

CHUYỂN ĐỔI

DẦU MIỄN PHÍ