LOẠI CÔNG NGHỆ

MÁY THỔI KHẮC PHỤC TÍCH CỰC

LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY

60 đến 14.000 m3 / h

TRUNG BÌNH

KHÍ QUY TRÌNH, KHÍ LÀM MÁT

CHUYỂN ĐỔI

DẦU MIỄN PHÍ