LOẠI CÔNG NGHỆ

TURBO BLOWERS

THIẾT KẾ

ÁP LỰC MẠNH

LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY

1.200 đến 16.200 m3 / h

TRUNG BÌNH

KHÔNG KHÍ

CHUYỂN ĐỔI / NÉN

DẦU MIỄN PHÍ